Napravili su socijalni eksperiment kako bi provjerili koliko će ljudi primjetiti napuštenog psa na ulici


Ovaj eksperiment pokazuje kako javnost reaguje na napuštenog psa u prometnoj ulici. Pas je vezan, i ostavljen sa dekicom i porukom na kojoj je pisalo “Ne mogu se brinuti za svog psa, neka neko preuzme odgovornost”.
Desetine ljudi su prolazile pored psa ignorišući ga.

Jedna žena ga je pomilovala i nastavila put, dok su ostali samo pogledali prema psu, ali se nisu zaustavljali čak ni da pročitaju poruku.
Jedan beskućnik je prišao psu i obratio mu se.

Pretpostavio je da je siroti pas gladan pa mu je dao hranu i igračku koje je pronašao u smeću.

I ono malo što posjeduje, beskućnik je podijelio sa psom i još jednom dokazuje da vrijedimo ne onoliko koliko imamo, nego koliko smo spremni podijeliti sa drugima.