Lijepa žena je “puna” žena. Duhovno ispunjena. Nagledana, načitana, naživljena, narazmišljana, bogata umom!

Lijepa žena je “puna” žena. Duhovno ispunjena. Nagledana, načitana, naživljena, narazmišljana, bogata umom!
Materijalno nikad ne može biti ni jednako ni bolje od duhovnog, niti materijalno može nadoknaditi ljepotu bogate duše…
Ti ulažeš u materijalno. Ja vjerujem da je ulog u duhovno isplativiji.

Zašto? Zato što znam bar desetak koje mi izprve padnu na pamet – žena i djevojaka, prelijepih, prekrasnih, ma kad ih vidiš ne znaš šta im je slađe.
No, to su lutke. Prazne lutke. S njom kad sjedneš možeš tabiriti samo neke dosadne površne svakodnevne teme koliko eto da nešto pričate.
Ta “ljepota” nije slatka nikome – osim na prvi pogled. Ta “ljepota” nije ostavila trag ni na čijoj duši. Ta “ljepota” je od danas do sutra. Jednokratna. Trenutna. Površinska.


Zato radi na ljepoti svog uma i njeguj prirodnu ljepotu svog tijela koju ti je Bog dao – iz zahvalnosti i na jednom i na drugom.
Ono što može ona koja je “nadogradila” um, ne može ni pedeset onih koje su nadogradile lokne, nokte, trepavice.